Prisitaikantis dizainas

Pluginai ir kintamieji

KUSoftas TVS pluginai

KUSoftas TVS (turinio valdymo sistema) pluginai yra atviro kodo sistemos licenzijuojamos pagal MIT licenziją. TVS pluginai turi savo atskiras svetaines pluginų turinio administravimui. Pluginai turi standartinę struktūrą ir gali savyje turėti komponentus, kurie deleguojami į TVS: jQuery pluginai, Smarty šablonų pluginai, CSS failai, paveikslėliai, Smarty šablonai, PHP klasės. TVS pluginai yra šie:

 • Skaidrės (Slider). Pluginas skirtas skaidrių tvarkymui ir pateikimui interneto svetainės puslapyje (kaip taisyklė - tituliniame). Pluginas leidžia: pateikti skaidres su 3D perėjimo efektais; tvarkyti skaidres ir jų turinį; tvarkyti ir priskirti skaidrėms perėjimų temas su 3D efektais.
 • Dėželės (Boxer). Pluginas skirtas svarbios informacijos santraukų tvarkymui ir pateikimui interneto svetainės puslapyje (kaip taisyklė - tituliniame). Pluginas leidžia: pasirinkti informacijos šaltinį (puslapis, naujiena ar kitas šaltinis pagal URL adresą); tvarkyti dėželes ir jų turinį.
 • Galerija (Gallery). Pluginas skirtas nuoraukų pateikimui interneto svetainės puslapyje sąrašo formoje. Pluginas leidžia: įkelti nuotrauką (papildomai ir origanlią nuotrauką, kuri gali būti didesnių išmatavimų, nei pagrindinė); įvesti nuotraukos antraštę ir aprašymą; tvarkyti sąrašą ir jo turinį. Informacija yra saugoma puslapio, kuriame yra galerija, skaitmeninio objekto duomenų srautuose.
 • Naujienos (News). Pluginas skirtas naujienų tvarkymui ir pateikimui interneto svetainės puslapyje. Pluginas leidžia: tvarkyti naujienas ir jų turinį; priskirti naujienoms metaduomenis ir atributus. Pluginas deleguoja naujienų turinį į TVS paieškos sistemą. Naujienos į sitemap.xml failą (skirtas interneto paieškos sistemų agentams, pvz. Google) yra įtraukiamos kaip atskiri puslapiai. Pluginas taip pat užtikrina naujienų sklaidą RSS formatu.
 • Užklausa (Request). Pluginas skirtas užklausos pateikimo formos valdymui ir užklausų turinio pateikimui ir tvarkymui. Pluginas leidžia: įvesti ir nusiųsti užklausą; įvesti el. pašto adresus, į kuriuos papildomai yra siunčiamos užklausos el. paštu.
 • Žemėlapiai (Maps). Pluginas skirtas Google Maps žemėlapio turinio pateikimui ir tvarkymui. Pluginas leidžia: nustatyti žemėlapio poziciją ir mastelį; įvesti pažymėjimo taškus žemėlapyje; įvesti atraštę, kuri užrašoma virš pažymėjimo taško.
 • Info (Info). Pluginas skirtas informacijos tipo raktas/tekstas saugojimui ir pateikimui. Gali būti saugojami objektai JSON formatu. Tekstai (išskyrus objektus) yra surenkami interaktyvios lokalizacijos procese ir gali būti išversti į kitas kalbas.
 • Elektroninė parduotuvė (plačiau).

KUSoftas TVS Smarty šablonų pluginai

 • {t} - skirtas pažymėti lokalizavimui skirtą tekstą Smarty šablono faile.
 • {lng} - skirtas išvesti interneto svetainės kalbų sąrašą <ul> sąrašo forma.
 • {mnu} - skirtas išvesti interneto svetainės meniu medį <ul> sąrašo forma.
 • {pth} - skirtas išvesti interneto svetainės meniu puslapių kelią nuo titulinio iki esamo puslapio <ul> sąrašo forma.
 • {inc} - skirtas įtraukti į puslapį js ir css failus, kurie numatyti tiek TVS, tiek ir konkretaus puslapio nustatymuose.
 • {tit} - skirtas išvesti meniu elemento arba puslapio antraštę pagal meniu elemento ID. Gali būti naudingas, kai reikia išvesti to paties meniu elemento antraštes skirtingose kalbose.
 • {url} - skirtas išvesti meniu elemento URL pagal meniu elemento ID. Gali būti naudingas, kai reikia išvesti to paties meniu elemento URL skirtingoms kalboms.
 • {a} - skirtas suformuoti nuorodą su antrašte pagal meniu elemento ID. Gali būti naudingas, kai reikia suformuoti to paties meniu elemento nuorodas skirtingoms kalboms.
 • {meta} - skirtas išvesti esamo puslapio metaduomenis.
 • {cms_plugin_slider} - skaidrių sąrašo objektas. Deleguojamas TVS skaidrių (Slider) plugino.
 • {cms_plugin_boxer} - dėželių sąrašo objektas. Deleguojamas TVS dėželių (Boxer) plugino.
 • {cms_plugin_news} - naujienų sąrašo objektas. Deleguojamas TVS naujienų (News) plugino.
 • {cms_plugin_news_rss} - naujienų išvedimas RSS formatu. Deleguojamas TVS naujienų (News) plugino.
 • {cms_plugin_info} - informacijos raktas/tekstas formatu objektas. Deleguojamas TVS info (Info) plugino.

KUSoftas TVS Smarty šablonų kintamieji

 • {site_code} - TVS sistemos kodas.
 • {site_name} - TVS sistemos pavadinimas.
 • {site_url} - TVS sistemos URL.
 • {cms_path} - kelias iki TVS programinės įrangos katalogo.
 • {lang_code} - esamo meniu kalbos kodas.
 • {lang_id} - esamo meniu kalbos ID.
 • {lang_url} - esamo meniu kalbos URL.
 • {lang_uri} - esamo meniu kalbos URI.
 • {locale} - esamo meniu lokalė.
 • {file} - įtrauktų į puslapį failų masyvas
 • {file_id} - įtrauktų į puslapį failų asociatyvimis masyvas (pagal įtraukimo ID).
 • {file_obj} - įtrauktų į puslapį failų objektų masyvas.
 • {file_obj_id} - įtrauktų į puslapį failų objektų asociatyvinis masyvas (pagal įtraukimo ID).
 • {meta} - puslapio papildomi metaduomenys.
 • {title} - puslapio išplėstinė antraštė.
 • {description} - puslapio santrauka.
 • {keywords} - puslapio raktažodžiai.
 • {title_short} - meniu antraštė.
 • {language} - puslapio kalba.
 • {languages} - svetainės kalbų objektų masyvas.
 • {options} - puslapio papildomi įtraukimai.
 • {last_page} - esamo puslapio paskutinis atnaujinimas
 • {last_lang} - esamos kalbos paskutinis atnaujinimas.
 • {last_site} - svetainės paskutinis atnaujinimas.
 • {last_update} - svetainės paskutinis atnaujinimas pagal esamą kalbą.
 • {last} - puslapio paskutinis atnaujinimas trumpoje formoje.
 • {cnt_page} - puslapio lankytojų skaitliukas.
 • {cnt_lang} - meniu pagal kalbą lankytojų skaitliukas.
 • {cnt} - svetainės lankytojų skaitliukas.
 • {logged} - vartotojas yra prisijungęs.
 • {remember} -vartotojas yra prisimintas.
 • {limit} - vartotojo teisės yra ribojamos jeigu jis yra prisimintas.
 • {uid} - prisijungusio vartotojo ID.
 • {name} - prisijungusio vartotojo vardas.
 • {grp} - prisijungusio vartotojo grupių/rolių masyvas.
 • {ip} - kliento IP.
 • {url} - užklausos URL.
 • {uri} - užklausos URI.
 • {menu} - esamo meniu elemento objektas.
 • {version} - TVS versija.

KUSoftas TVS jQuery pluginai

 • cms_table - dataTable jQuery plugino adaptavimas TVS aplinkai. dataTable pluginas leidžia pateikti informaciją lentelės forma su rūšiavimo, paieškos, drag ir drop bei kitomis galimybemis.
 • cms_dual_tree - pluginas leidžia atidaryti du medžio tipo sąrašus šalia vienas kito ir vykdyti elementų perkelimą į abi puses įskaitant drag/drop.
 • cms_dual_table - pluginas leidžia valdyti lentelę (dataTable objektas) naudojant šiuos šaltinius: failų tvarkyklė; įvedimo forma; iš anksto parengtas sąrašas. Galimi veiksmai lentelėje: drag/drop; prideti/pašalinti/prideti visus/pašalinti visus; redaguoti lentelės turinį. Duomenys lentelėje gali būti: unikalūs, redaguojami kontroliuojant su validavimo taisyklėmis; redaguojami kaip <input>, <select> ar kiti įvedimo laukų tipai.
 • cms_tree_table - pluginas leidžia pateikti ir valdyti hierarchinio tipo duomenis medžio forma. Pagrindinės savybės: pateikti duomenis gautus iš RESTful API medžio formoje; pateikti katalogo tipo medžio elemento duomenis lentelėje; valdyti dešinio pelės mygtuko kontekstui jautrų meniu: copy/paste, sukurti, pašalinti, redaguoti ir kt.; pertvarkyti medį su drag/drop; pertvarkyti sąrašą su drag/drop.
 • cms_edit - pluginas leidžia įdėti WYSIVYG redaktoriaus atidarymo valdiklį į nurodytą HTML elementą.
 • cms_plugin_slider - pluginas leidžia įdėti skaidrių (Slider) tvarkymo valdiklį į nurodytą HTML elementą. Deleguojamas TVS skaidrių (Slider) plugino
 • cms_plugin_boxer - pluginas leidžia įdėti dėželių (Boxer) tvarkymo valdiklį į nurodytą HTML elementą. Deleguojamas TVS skaidrių (Boxer) plugino
 • cms_plugin_news - pluginas leidžia įdėti naujienų (News) tvarkymo valdiklį į nurodytą HTML elementą. Deleguojamas TVS naujienų (News) plugino
 • cms_plugin_request - pluginas leidžia įdėti užklausos (Request) tvarkymo valdiklį į nurodytą HTML elementą. Deleguojamas TVS užklausos (Request) plugino
 • cms_plugin_maps - pluginas leidžia įdėti žemėlapių (Maps) tvarkymo valdiklį į nurodytą HTML elementą. Deleguojamas TVS žemėlapių (Maps) plugino
 • cms_plugin_info - pluginas leidžia įdėti info (Info) tvarkymo valdiklį į nurodytą HTML elementą. Deleguojamas TVS info (Info) plugino

Detali informacija apie TVS: http://www.kusoftas.com.