Prisitaikantis dizainas

Apie mus

Esame individuliai dirbančių profesionalių ekspertų komanda turinti darbo patirtį tiek valstybės ir Europos sąjungos finansuojamuose projektuose, tiek ir invidualiuose projektuose.

Mūsų kvalifikacija:

 • Programavimas: C++, Java, JScript/jQuery, PHP, SOAP/Web Services, XSLT (1.0/2.0) ir kt.
 • Duomenų bazių valdymo sistemos: Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQLite
 • Operacinės sistemos: Linux, Windows
 • Bibliotekinės sistemos: ALEPH, Fedora, DSpace/CRIS
 • Menas: WEB dizainas, fotografijos
 • Projektai: studijos, specifikacijos, realizacija

Mūsų patirtis:

 • KUSoftas TVS sukūrimas
 • KTU ir kitų portalų bei tinklapių projektavimas ir sukūrimas
 • Lituanistikos duomenų bazės ekpertavimo posistemės programinės įrangos sukūrimas
 • Lietuvos empirinių duomenų archyvo LiDA programinės įrangos sukūrimas
 • Bibliotekinės IS programinės įrangos ALEPH diegimas ir adaptavimas
 • Publikacijų duomenų bazės projektavimas ir sukūrimas
 • Skaitmeninių objektų archyvo programinės įrangos Fedora taikymas
 • Lietuvos akademinės el. bibliotekos eLABa projektavimas
 • Įvairių studijų, specifikacijų ir projektų rengimas