Prisitaikantis dizainas

Komercinė ar atviro kodo TVS: kažkur per vidurį

Blogas: Komercinė ar atviro kodo TVS: kažkur per vidurį

2014-09-04 | Vilius Kučiukas

Komercinė ar atviro kodo?

Vienas pirmųjų žingsnių kuriant organizacijos interneto svetainę yra turinio valdymos sistemos (TVS) pasirinkimas. Rinktis galima iš gana didelio skaičiaus, tiek komercinių, tiek ir atviro kodo TVS. Internete yra nemažai straipsnių ar blogų kuriuose yra lyginamos atviro kodo TVS, tokios kaip Drupal, Wordpress, Joomla, ir komercinės, tokios kaip Sitecore, Sitefinity, Ektron, Adobe CQ, Expression Engine, IBM WebSphere, Microsoft SharePoint ir kt. Pagrindiniai veiksniai, galintys įtakoti pasirinkimą, būtų šie:

 1. Pakeitimai

Jeigu komercinėje TVS Jūsų verslo poreikiams trūksta kokių tai funkcijų ar jos yra nepakankamos, galimybės jas sukurti ar papildyti dažniausiai yra ribotos. Atviro kodo atveju tokius pakeitimus galima atlikti, nes TVS programinės įrangos išeities kodas yra laisvai prieinamas. Žinoma, atviro kodo programinė įranga dažniausiai nėra pakankamai dokumentuota ir jos realus pritaikymas, jeigu reikia atliekti pakeitimus programinės įrangos išeities kode, gali būti pakankamai sudėtingas uždavinys organizacijai. Be to, atviro kodo programinės įrangos išeities kode atlikti pakeitimai vėliau gali sutrukdyti Jums atnaujinti TVS programinės įrangos versiją.

 1. Kaina

Atviro kodo programinė įranga yra viešai prieinama atsisiuntimui ir už tai nieko nereikia mokėti. Komercinės TVS kaina yra labai įvairi ir kartais siekia tūkstančius USD. Įprasta, kad komercinė TVS yra parengta naudojimui, turi programinės įrangos aptarnavimą ir ji yra gerai dokumentuota. Nežiūrint į tai, kad atviro kodo programinės įrangos įsigyjimas nieko nekainuoja, jos naudojimas gali iššaukti gana žymius aptarnavimo kaštus. Papildomos išlaidos gali būti dėl programinės įrangos įdiegimo, konfigūravimo ir pritaikymo.

 1. Hostingas

Komercinės TVS dažniausiai yra orientuotos į konkretaus gamintojo technologinę platformą. Pavyzdžiui Microsoft SharePoint gali veikti tik tarnybinėje stotyje su Microsoft Windows serverio operacinės sistemos programine įranga. Ir priešingai - įprasta, kad atviro kodo TVS gali veikti atviro kodo platformoje, kurią sudaro pvz. Linux operacinė sistema, Apache http serveris ir MySQL duomenų bazių valdymo sistemos serveris. Šią atviro kodo programinę įrangą galima nemokamai atsisiųsti ir naudoti pagal General Public License (GPL), ir tai yra hostingo bendro naudojimo tarnybinėje stotyje pagrindas. Visa tai leidžia smarkiai sumažinti bendrą naudojimo kainą (angl. total cost of ownership - TCO), kas yra didelis privalumas daugeliui organizacijų.

Bendras tarnybinės stoties naudojimas yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių hostingo būdų. Tokio hostinimo atveju daugelis interneto svetainių yra patalpintos vienoje tarnybinėje stotyje ir bendrai naudoja šios tarnybinės stoties techninius ir programinius išteklius. Tai leidžia smarkiai sumažinti daugelio skirtingų vartotojų (interneto svetainių) aptarnavimo kaštus. Todėl toks hostingo būdas yra labiausiai priimtinas daugumai vartotojų. Hostingo kaštai bendrose tarnybinėse stotyse yra labai nedideli ir paprastai siekia 10-17 Lt/mėn.

 1. Naujų komponentų kūrimas

Komercines sistemas dažniausiai tobulina šių sistemų savininkai. Tuo tarpu atviro kodo sistemas tobulina daugybė savanorių dirbančių įvairiose pramonės srityse. Pvz. Drupal bendruomenė turi apie 30 tūkstančių savanorių, kurie įneša savo indėlį tobulinant programinės įrangos išeities kodą, testuojant ją ir panašiai. Nors tai leidžia sukurti didelį įvairaus pritaikymo atviro kodo programinės įrangos komponentų kiekį, vis tik jų kokybės klausymai gali būti nemaža problema. Tuo tarpu komercininiai komponentai yra kuriami naudojant kokybės kontrolės metodus. Daugeliu atveju gali gautis labai keistas junginys - atviro kodo programinės įrangos sistema kartu su komerciniais komponentais.

Tiek komercinės TVS, tiek ir atviro kodo TVS turi savų trūkumų ir privalumų. KUSoftas TVS pasirinkimas yra vienas iš tinkamiausių sprendimų toms organizacijoms, kurioms yra labai svarbus mažas TCO, nesudėtingas įdiegimas, administravimas ir priežiūra.

Vienas iš tinkamiausių sprendimų: KUSoftas TVS

KUSoftas TVS (http://www.kusoftas.com) yra lengvai išvaizdą keičianti, SEO optimizuota ir pilnai interneto naršyklės naudojimu paremta turinio valdymo sistema, grįsta PHP programavimo kalba, Smarty šablonavimo varikliu, jQuery JavaScript biblioteka ir RESTful programinės architektūros stiliumi. Ji neriboja programuotojų ir neverčia naudoti kokias nors specifines technologijas, nes yra grįsta labai bendra atvirojo kodo programine įranga ir technologijomis.

Pavyzdinė interneto svetainė, kuri yra įdiegiama kartu su TVS, gali būti labai lengvai pritaikyta Jūsų poreikiams - patalpinant dizaino elementų paveikslėlius ir atliekant pakeitimus interneto svetainės stiliaus kintamųjų faile. Tam nėra būtinos specifinės programavimo žinios ir įgūdžiai. Artėjant Kalėdoms Jūs labai lengvai galite pakeisti interneto svetainės išvaizdą į kalėdinę vieno mygtuko paspaudimu.

Interneto svetainė kartu su TVS gali būti įdiegta bet kuriame hostingo serveryje, kuris naudoja Linux CentOS operacinę sistemą, ir tam nėra būtini kokie nors specifiniai hostingo aplinkos nustatymai.

KUSoftas TVS turi keletą labai patrauklių savybių, kurias būtų sunku rasti kitose gerai žinomose TVS:

 • Svetainės interneto puslapių hyperteksto turinys yra saugomas tarnybinės stoties failinėje sistemoje. Todėl hyperteksto turinys gali būti tvarkomas per WebDAV protokolą naudojantis profesionaliais įrankiais, tokiais kaip Adobe Dreamweaver ar MS Expressions Web. Taip pat Jūs galite prisijungti per WebDAV protokolą interneto svetainę prie asmeninio kompiuterio failinės sistemos kaip tinklinį įrenginį ir tvarkyti svetainės turinį su Jums įprastu teksto redaktoriumi, pvz. Notepad++. Ši galimybė yra prieinama ne tik tarnybinės stoties administratoriui, tačiau ir interneto svetainės vartotojams, nes TVS WebDAV serveris yra tampriai susietas su TVS prieigos skontrolės sistema.
 • KUSoftas TVS interneto svetainės interaktyvios lokalizacijos įrankis užtikrina galimybę surinkti internacionalinius tekstinius pranešimus iš Java Script, PHP programinių failų ir Smarty šablonų failų, patalpinti juos į portabilaus objekto (PO) failą ir išversti juos į skirtingas kalbas. Integruotas pranešimų vertimo į kitas kalbas redaktorius leidžia išverstus į kitą kalbą pranešimus išsaugoti PO faile ir sutransliuoti į mašininio objekto (MO) failą. Ši unikali savybė leidžia išvengti būtinybės naudoti šiam tikslui tokius įrankius, kaip GNU Gettext utilitos ir PoEdit redaktorius, kurių panaudojimas realiai įkandamas tik profesionalams.
 • Hierarchinė (panašiai kaip Windows OS) TVS prieigos kontrolės sistema užtikrina labai efektyvią prieigos prie inerneto svetainės ir TVS ir veiksmų kontrolę, tam naudodama TVS vartotojus ir jiems priskirtas grupes (roles). Jūs galite tai pratestuoti http://www.kusoftas.com interneto svetainėje pateiktu "CMS Demo", kur pagrindinės svetainės (ne atskiros demo!) turinys ir TVS administravimo įrankiai yra prieinami kiekvienam norinčiam pabandyti. Jūs galite pabandyti ką nors pašalinti ar pakeisti ... To niekur nerasite nei vienoje TVS pasaulyje!
 • Failų tvarkyklė yra tampriai susieta su TVS priegos kontrolės sistema ir leidžia autorizuoti vartotojų ir vartotojų grupių prieigą prie tam tikrų interneto svetainės failinės sistemos katalogų ar failų. Šios galimybės greičiausiai taip pat nerasite kitose TVS visame pasaulyje! Jūs taip pat galite naudoti WYSIVYG hyperteksto redaktorių tiesiai iš failų tvarkyklės - ši galimybė taip pat yra unikali šios TVS savybė.
 • Svetainės išvaizdos (angl. skin) keitimas vieno mygtuko paspaudimu - taip pat unikali šios TVS savybė. Skin-ą sudaro CSS, JScript, paveiksliukų, šablonų ir lokalizuotų internacionalinių pranešimų failai. Kompletas šių failų gali būti pakeistas vieno mygtuko paspausdimu. Nuorodos į CSS, JSCript ir paveiksliukų failus prasideda "/skin/css/...", "/skin/js/..." ir "/skin/images/...". Pakeitus skin-ą šios nuorodos išlieka tos pačios, tačiau, pvz. paveiksliukas bus kitas.
 • Profesionalaus lygio CSS (SASS ir LESS) palaikymas yra atliekamas TVS programinės įrangos branduolyje.

KUSoftas TVS savo sudėtyje turi visą eilę naudingų jQuery, Smarty šablonų ir atviro kodo TVS įskiepių. Kai kurie iš jų yra ypatingai patrauklūs:

 • Slider įskiepis užtikrina skaidrių, sudarytų iš teksto ir paveiksliukų, pateikimą. Įskiepis turi keletą skaidrių pateikimo temų, kurios naudoja tikrus CSS 3D efektus. Jūs galite redaguoti ar sukurti naujas skaidrių pateikimo temas naudodami įskiepio valdymo panelį.
 • Jeigu Jūs norite įdėti į interneto svetainės puslapį Google žemėlapį - tam tikslui galite naudoti unikalų Maps įskiepį. Šis įskiepis Jums sudaro galimybę: surasti vietą žemėlapyje; keisti mastelį, vietą; pridėti/pašalinti žymeklius, prideti ir redaguoti antraštes. Tam nereikia jokiu specialių žinių ir patirties kaip Google žemėlapių programinė įranga veikia.

Pagrindinės KUSoftas TVS savybės yra šios:

 • Svetainė gali būti patalpinta hostingo bendro naudojimo serveryje.
 • Tinka labai plačiam ratui svetainių – tiek labai mažų, tiek ir labai didelių.
 • Programinė platforma yra grįsta jQuery, PHP ir Smarty.
 • Svetainės svetainėje yra palaikomos.
 • Hierarchinė vartotojais ir grupėmis grįsta TVS prieigos kontrolė.
 • Integruota Web failų tvarkyklė ir WYSIVYG redaktorius su TVS prieigos kontrole.
 • WebDAV serveris su TVS prieigos kontrole.
 • Interaktyvūs svetainės lokalizavimo įrankiai grįsti NLS.
 • Integruota jQuery grįsta svetainės paieškos sistema.
 • Profesionalaus lygio CSS išplėtimo (SASS ir LESS) palaikymas.
 • 100% interneto naršyklės naudojimu grįsti TVS tvarkymo įrankiai su drag/drop.
 • Skaitmeninių objektų talpykla.

KUSoftas TVS galima naudoti:

 • Nemokama apribota TVS versija.
 • Nemokama TVS versija be apribojimų studentams, dėstytojams ir akademinėms institucijoms mokymo tikslais.
 • Komercinė TVS versija - 499 EUR kaina (su programinės įrangos aptarnavimu 1 metams).

Atsisiųskite ir išbandykite!